ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τριγωνικό Μπουτόν δύο λειτουργιών call-cancel. Είναι συμβατό με όλες τις κεραίες και οθόνες Leanko. Κατάλληλο για εστιατόρια, καφέ, spa, κτλ. Το εύρος μπορεί να επεκταθεί με αναμεταδότες σήματος. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 1 έτος (ανάλογα με τη χρήση). Χρησιμοποιεί έναν εύκολο τρόπο για να αντικατασταθεί η μπαταρία 12V (23AE).

Κατηγορία:

Περιγραφή

Τριγωνικό Μπουτόν δύο λειτουργιών call-cancel. Είναι συμβατό με όλες τις κεραίες και οθόνες Leanko. Κατάλληλο για εστιατόρια, καφέ, spa, κτλ. Το εύρος μπορεί να επεκταθεί με αναμεταδότες σήματος. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 1 έτος (ανάλογα με τη χρήση). Χρησιμοποιεί έναν εύκολο τρόπο για να αντικατασταθεί η μπαταρία 12V (23AE).

Τίτλος

Go to Top