• Είναι συμβατό με όλες τις κεραίες Leanko. Κατάλληλο για εστιατόρια, καφέ, spa, κτλ.
  • Λειτουργίες Συστήματος - Μπορεί να λαμβάνει και να αποθηκεύει τις πληροφορίες καλέσματος και ανταπόκρισης, ενημερώνοντας και κάνοντας στατιστικές καταστάσεις με τα δεδομένα. Μπορεί να καθορίζει το χρονικό πλαίσιο εξυπηρέτησης κάθε ατόμου, για παράδειγμα: 30 δευτερόλεπτα, 90 δευτερόλεπτα, κλπ. Μπορεί να καθορίζει την ανάλογη σχέση μεταξύ του προσωπικού και του τραπεζιού / μπαλκόνι. Καθορίζει την προτεραιότητα κάθε τραπεζιού ανάλογα με τα διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ταξινομεί τις δουλειές, κάθε δουλειά μπορεί να ανατεθεί και σε διαφορετικό προσωπικό. Ενημερώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης κάθε σερβιτόρου και κάθε τραπεζιού. Υπενθυμίζει «το αναμενόμενο χρόνο ανταπόκρισης» με τόνο και μήνυμα. Μπορεί να σχεδιάζει τις φόρμες αναφορών σε όλων των ειδών τις καταστάσεις. Ακολουθεί τα στατιστικά δεδομένα σύμφωνα με τις διαφορετικές καταστάσεις. Μπορεί να συνδέεται στο εσωτερικό για πληροφορίες για διάφορους ανθρώπους. Σχηματίζει απλούς και κατανοητούς στατιστικούς πίνακες για κάθε φόρμα αναφοράς.
  • Είναι συμβατό με όλες τις κεραίες Leanko. IP68 - Κατάλληλο για εστιατόρια, καφέ, spa, κτλ.

Τίτλος

Go to Top